Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W dniu 6 maja 2020 roku przed Wójtem Gminy Rychtal Adamem Staszczykiem uroczyste ślubowanie złożyła Pani Jowita Nowak - Młodszy Referent ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Rychtal. Niniejsze ślubowanie było zakończeniem służby przygotowawczej do odbycia której skierowano Panią Jowitę.

Osobę zatrudnianą po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym należy skierować do odbycia służby przygotowawczej, której celem w myśl przepisów ustawy o pracownikach samorządowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków. Niniejsza służba zorganizowana została przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu. Zdany przez Panią Jowitę egzamin z wynikiem pozytywnym pozwolił na złożenie uroczystego ślubowania przed Wójtem w obecności kierownictwa urzędu oraz nadanie statusu urzędnika.

 

 

Wersja XML