Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program wsparcia "Wzorcowa rewitalizacja"

Gmina Rychtal, na podstawie przesłanego zgłoszenia, została objęta Programem wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”. Obecnie trwają prace nad treścią porozumienia, w którym zostaną określone ramy współpracy z Instytutem oraz przedmiot i zakres wsparcia udzielonego w ramach programu. Przedmiotowe działania pozwolą nam na stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji w oparciu o który będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie w przyszłej perspektywie dofinansowania.

Brak opisu obrazka

Wersja XML