Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazanie nowego wozu strażackiego dla OSP

W dniu wczorajszym na rychtalskim rynku odbyła się uroczystość przekazania samochodu specjalnego VOLVO SHD-21 z podnośnikiem hydraulicznym, użytkowanego dotychczas przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychtalu. Wręczenia kluczyków dokonał Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Wojciech Grabarek oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Dariusz Matczak. Prezes OSP w Rychtalu Łucjan Bielak wyraził wdzięczność za zaufanie, którym została obdarzona akurat jego jednostka. Podziękował także Wójtowi Gminy za wsparcie w finansowaniu i utrzymywaniu rychtalskiej straży w ciągłej gotowości bojowej. Jednocześnie zadeklarował, że nowy pojazd będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy Rychtal, ale całemu powiatowi kępińskiemu.

W związku z doposażeniem OSP Rychtal, pojazd gaśniczy JELCZ 004 GCBA 6/32 używany dotychczas w jednostce, został przekazany przez Komendanta Powiatowego PSP w Kępnie, Prezesa ZG OSP RP w Rychtalu Piotra Stryczka oraz Wójta Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Buczku.

Święcenia samochodów dokonał ks. kan. Mariusz Białobłocki proboszcz parafii Rychtal.

Swoją obecnością podczas wydarzenia zaszczycili również przedstawicielka europarlamentarzystki Angeliki Możdżanowskiej, poseł Jan Dziedziczak, poseł Piotr Kaleta, Starosta Kępiński Robert Kieruzal, którzy gratulując wyrażali nadzieję, że potrzeba używania nowego podnośnika będzie jak najrzadsza.

Na uroczystości obecni byli także reprezentanci  samorządu powiatowego, gminnego oraz przedstawiciele KP PSP w Kępnie i wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Rychtal.

 

 

Wersja XML