Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przestrzeń gminna - lokalna wartość

Tytuł projektu

Przestrzeń gminna - lokalna wartość

Źródło dofinansowania

Fundacja Promocji Gmin Polskich

Kwota dofinansowania

50 000,00 zł

Opis

Projekt polega na przeprowadzeniu rozszerzonych konsultacji społecznych dot. studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Rychtal (wykonana została platforma do poszerzonych konsultacji społecznych - mapa interaktywna wraz z zintegrowaną ankietą zamieszczona na stronie www Gminy Rychtal oraz przeprowadzono spotkanie konsultacyjne).

Raport z przeprowadzonych konsultacji:

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji - Technika I - badania ankietowe (1,15MB)

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji - Technika II - spotkanie otwarte (1,80MB)

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji - Technika III - spotkanie konsultacyjne (1 010,07KB)

0001-37.jpeg

 

 

Wersja XML