Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia

Po raz dwudziesty ósmy odbyła się Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium w Licheniu. Licheń należy do powiatu konińskiego w Wielkopolsce. Pod względem przynależności kościelnej leży w granicach Diecezji Włocławskiej. Tym razem ze względu na pandemię koronawirusa do Sanktuarium Licheńskiego przybyło około 5 tysięcy pielgrzymów i nie byli to sami sołtysi. Były reprezentowane różne środowiska wiejskie w tym także  rodziny z dziećmi. W normalnych warunkach Bazylika Licheńska mieściła zawsze ponad 10 tysięcy uczestników z całej Polski /sołtysów w Polsce jest około 40 tyś./

To właśnie w maju w Licheniu w 1994 roku podczas kolejnej pielgrzymki istniejące organizacje rolnicze w Polsce zjednoczyły się w Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów na którego czele stanął młody Senator Ireneusz Niewiarowski. Ważnym wydarzeniem pielgrzymkowym była obecność w czerwcu 1999 roku papierza Jana Pawła II. Od lat pielgrzymką sołeckim do Lichenia towarzyszą  debaty i konferencje dotyczące wsi polskiej. Na spotkania z sołtysami w czasie pielgrzymek licheńskich przybywało wielu liderów życia politycznego w Polsce nie wyłączając  premierów i prezydentów RP. Po koncelebrowanej Mszy Św. Poczty sztandarowe wraz z władzami Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów udały się pod pomnik śp. Bpa Romana Andrzejewskiego Duszpasterza Sołtysów gdzie po krótkiej modlitwie zostały złożone bukiety kwiatów. Krótką refleksję na temat śp. Bpa Andrzejewskiego wygłosił Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. Biskup Roman Andrzejewski ma swój pomnik na terenie należącym do sanktuarium licheńskiego. Całością tego obszaru z licznymi kapliczkami, oczkami wodnymi, alejkami oraz z samą Bazyliką opiekują się Księża Marianie. Razem jest to teren kilku nastu hektarów. W uroczystościach związanych z pielgrzymką licheńską  wzięła udział delegacja ze Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej. Na jej czele stał sołtys ze Zgorzelca w gminie Rychtal Krzysztof Zawada. W m-cu czerwcu br. kapituła złożona z przedstawicieli miesięcznika „Gazeta Sołecka” oraz z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wybrała Krzysztofa Zawadę  „Sołtysem Roku”  Tytuł ten zostanie laureatowi wręczony w Senacie RP w terminie późniejszym. Sołtysowi Zawadzie w Licheniu towarzyszyli Jan Wawrzyniak z rady sołeckiej w Grębaninie i Andrzej Wawrzyniak ze Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej.    

 

 

Wersja XML