Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Smoczy skwer w Rychtalu

Z inicjatywy Wójta Adama Staszczyka nawiązała się ścisła współpraca pomiędzy Urzędem Gminy Rychtal a Księdzem Mariuszem Białobłockim, która zaowocowała pozyskaniem dofinansowania na Smoczy Skwer w kwocie 49 983,31 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej i jednocześnie upamiętnienie legendy Smogorzowskiej.

Zadanie polegało na utworzeniu atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej poprzez wybudowanie ścieżki rekreacyjnej, wykonanie nasadzeń oraz montaż urządzeń placu zabaw a także elementów małej architektury.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020

 

 

   Brak opisu obrazka

Wersja XML