Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zachęcam do samospisu !

Jako Wójt Gminy Rychtal zachęcam Państwa do samospisu internetowego!

▶️ Szczegółowe informacje dotyczące #NSP2021 dostępne są stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl

▶️ Ja już się spisałem - Adam Staszczyk

#GUS #SAMOSPIS #LICZYMYSIĘDLAPOLSKI #STSTYSTYKI #NIEZWLEKAJ #LICZYSIĘKAŻDY #NSP2021 #ONLINE

NSP 2021

NSP 2021

Wersja XML