Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obradowała Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie

Ze względu na pandemię koronawirusa  Rada Powiatowa WIR w Kępnie zebrała się w prywatnym gospodarstwie rolnym Przewodniczącego rady Krzysztofa Zawady w Zgorzelcu. Krzysztof Zawada jest także sołtysem Zgorzelca. Nie tak dawno bo w czerwcu br. został wybrany Sołtysem Roku. Jest także radnym gminy Rychtal. Delegaci Kępińskiej Rady Powiatowej WIR zapoznali się ze stanowiskami, które zostały przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia WIR w Poznaniu a przedstawił je obecny na walnym zgromadzeniu delegat z Kępna Krzysztof Nawrot.

Dotyczyły one  aktualnej sytuacji w rolnictwie między innymi kryzysu na rynkach rolnych, braku pomocy rolnikom w tarczach antykryzysowych, zaległości w wypłacaniu pomocy suszowej oraz sposobu zwalczania ASF afrykańskiego pomoru świń. W dalszej kolejności delegaci Rady Powiatowej omówili ceny notowań zbóż w kępińskim oddziale spółki Elewarr. Ceny jęczmienia są nieco niższe od cen z roku ubiegłego, natomiast stawki za pozostałe zboża są wyższe. Przedmiotem analizy były także aktualne cenniki środków do produkcji rolnej w szczególności nawozów mineralnych. W trakcie posiedzenia delegaci analizowali stan realizacji programu „ usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w powiecie kępińskim z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. Członkowie Rady Powiatowej zwrócili uwagę, że w trakcie realizacji programu do samorządów i gmin dotarła informacja, że program zostanie zrealizowany z pomocy de minimis. Część rolników będzie musiała z tego powodu zrezygnować z udziału w programie z uwagi  na możliwość przekroczenia limitu pomocy krajowej dla gospodarstwa. Problematyczny jest też fakt iż krajowy limit pomocy de minimis jest na rok 2020 już na wyczerpaniu. Długotrwały okres suszy z którym borykali się rolnicy w kilku ostatnich latach, a także tegoroczne bardzo intensywne deszcze w niektórych regionach zwróciły uwagę na problem z retencją wody wody w Polsce i małosprawnym funkcjonowaniem spółek wodnych. Krzysztof Nawrot  poruszył również problem z ubieganiem się o dofinansowanie na poprawę nawadniania gruntów uprawnych. Przy większości inwestycji wymagany jest imperat wodnoprawny, za którego przygotowanie specjaliści pobierają bardzo wysokie opłaty. Rada Powiatowa poruszyła zagadnienie związane z przetargami gruntów rolnych organizowanych przez KOWR oraz przedłużania umów  na grunty rolne z zasobu Skarbu Państwa. Delegaci podkreślali, że zainteresowanie ze strony rolników jest bardzo duże o czym świadczą składane dokumenty do przetargu. Rolnicy zwracają uwagę na zbyt krótkie terminy dostarczania i ewentualnego uzupełniania dokumentów dla zainteresowanych wydzierżawień. Okres oczekiwania na rozpatrzenie dokumentacji przez oddziały terenowe KOWR z kolei  jest zbyt długi. Na zakończenie przewodniczący WIR Krzysztof Zawada podziękował delegatom za przybycie. Życzył udanych żniw i wysokich zbiorów. 

 

 

Wersja XML