Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Gmina Rychtal pozyskała środki zewnętrzne z Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 62 217,00 zł. Całkowita wartość zadania pn.: „świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego”, objętego dopłata z Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku  wynosi 95 033,32 zł.  
Dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2021 roku objęte zostały 3 linie autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki uruchomieniu publicznego transportu zbiorowego mieszkańcy gminy Rychtal, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Operatorem świadczącym usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Rychtal jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
 

Brak opisu obrazka

Wersja XML