Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Senior+

Senior+

W lipcu br. Wójt Gminy Rychtal przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Skiby Liebner podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na utworzeniu pierwszego Klubu Seniora na terenie gminy. Zadanie jest współfinansowane w kwocie 149 480,00 zł z w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 i przewiduje przeprowadzenie prac remontowych wraz zakupem wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Drożkach. 

Wersja XML