Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategie

Poniżej przedstawiono obowiązujące w gminie strategie oraz programy dodatkowo załączone zostały raporty o stanie gminy.

Strategie:

PDFGminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030 (4,30MB)

PDFGminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal (454,30KB)

PDFStrategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rychtal na lata 2020-2040 (2,12MB) 

Programy:

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychtal na 2020 rok (682,82KB)

PDFGminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rychtal na lata 2022 - 2024 (446,90KB)

PDFProgram przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok (239,19KB)

PDFProgram gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2018-2022 (2,23MB)

PDFProgram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rychtal na lata 2016-2020 (2,17MB)

PDFProgram Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.pdf (831,54KB)

PDFProgram Wspierania Rodziny w Gminie Rychtal na lata 2019-2021 (4,63MB)

PDFProgram Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rychtal na lata 2020-2024 (2,84MB)

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rychtal na lata 2016-2020 (5,54MB)

Raporty:

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Raport o stanie gminy za 2020 rok

PDFRaport o stanie gminy za 2019 rok (8,26MB)

PDFRaport o stanie gminy za 2018 rok (7,58MB)

Raport o dostępności:

Raport - Szkoła Podstawowa w Drożkach

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa Drożki (104,85KB)

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa Drożki - ETR (59,42KB)

Raport - Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku 

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku (105,21KB)

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku - ETR (59,79KB)

Raport - Szkoła Podstawowa w Rychtalu

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa Rychtal (6,27MB)

PDFRaport o dostępności Szkoła Podstawowa Rychtal - ETR (60,19KB)

Raport - Przedszkole Samorządowe w Rychtalu

PDFRaport o dostępności - Przedszkole Samorządowe Rychtal (104,63KB)

PDFRaport o dostępności - Przedszkole Samorządowe Rychtal ETR (60,54KB)

Raport - Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu

PDFRaport o dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu (104,57KB)

PDFRaport o dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu - ETR (60,67KB)

Raport - Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu

PDFRaport o dostępności Centrum Usług Wspólnych (113,55KB)

PDFRaport o dostępności Centrum Usług Wspólnych - ETR (66,48KB)

Raport - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu

PDFRaport o dostępności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (106,06KB)

PDFRaport o dostępności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - ETR (61,72KB)

Raport - Urząd Gminy Rychtal

PDFRaport o dostępności Urząd Gminy Rychtal (106,75KB)

PDFRaport o dostępności Urząd Gminy Rychtal ETR (63,12KB)

PDFRaport o dostępności Urząd Gminy Rychtal obiekty (105,01KB)

PDFRaport o dostępności Urząd Gminy Rychtal obiekty ETR (61,11KB)

Raport - Ochotnicza Straż Pożarna Wielki Buczek

PDFRaport o dostępności OSP Wielki Buczek (104,32KB)

PDFRaport o dostępności OSP Wielki Buczek ETR (59,26KB)

Raport - Ochotnicza Straż Pożarna Proszów

PDFRaport o dostępności OSP Proszów (104,06KB)

PDFRaport o dostępności OSP Proszów ETR (58,98KB)

Raport - Ochotnicza Straż Pożarna Drożki

PDFRaport o dostępności OSP Drożki (103,73KB)

PDFRaport o dostępności OSP Drożki - ETR (59,18KB)

Raport - Ochotnicza Straż Pożarna Krzyżowniki

PDFRaport o dostępności OSP Krzyżowniki (103,73KB)

PDFRaport o dostępności OSP Krzyżowniki ETR (59,19KB)

Raport - Ochotnicza Straż Pożarna Rychtal 

PDFRaport o dostępności OSP Rychtal (104,05KB)

PDFRaport o dostępności OSP Rychtal ETR (58,98KB)

Wersja XML