Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Drożkach

W dniu 26 maja 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Drożkach. Utworzenie pierwszego w gminie Klubu „Senior+” było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych w kwocie: 148.645,28 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Kolejne otrzymane dofinansowanie w wysokości: 10.591,00 zł w ramach tego samego działania, na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł 2 zapewni sprawne funkcjonowanie Klubu dla 20 seniorów, po 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców gminy Rychtal, zainteresowanych różnego rodzaju aktywnością i integracją.

Podczas uroczystości siedzibę Klubu Seniora poświęcił proboszcz parafii Nowa Wieś Książęca – ks. Daniel Wawrzyniak, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Przedstawicielka poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej - Anna Wawrzyniak–Lis, Wójt Gminy Rychtal - Adam Staszczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu - Dorota Dirbach-Poprawa, Sołtys sołectwa Drożki - Ewelina Stryczek, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddziału w Drożkach - Krystyna Patkowska oraz Przewodnicząca Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Drożkach – Ewa Syguła.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Rychtal - Adam Staszczyk, który powitał zaproszonych gości oraz serdecznie zachęcał seniorów do uczestnictwa w zajęciach, warsztatach i imprezach, które są przewidziane w ramach działalności utworzonego Klubu. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, po czym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu podziękowała seniorom za przybycie oraz osobom zaangażowanym za przygotowanie tej niecodziennej uroczystości. Z rąk Wójta wszystkie kobiety otrzymały życzenia oraz symboliczną czerwoną różę w celu uczenia przypadającego w tym uroczystym dniu Dnia Matki.

Aktywność członków nowo powstałego Klubu Senior + jest doskonałym przykładem zaangażowania osób starszych i potwierdzeniem faktu, ze na realizację pasji i marzeń nigdy nie jest za późno.

 

 

Wersja XML