Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Rychtal dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030"

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2021
Wójta Gminy Rychtal
z dnia 2 czerwca 2021 r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Rychtal dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030".

Przedmiot konsultacji:
Na podstawie Zarządzenia nr 39/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 02 czerwca 2021 roku.
Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal na lata 2021-2028 z perspektywą do 2030”.

Termin Konsultacji: 
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 02 czerwca 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.


Forma Konsultacji:
Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Rychtalu, na adres e-mailowy:  ug@ugrychtal.pl, osobiście, bądź drogą pocztową na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal 

Załączniki:
1. PDFProjekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychtal 
2. PDF Formularz zgłaszania uwag / propozycji

Brak opisu obrazka

Wersja XML