Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęcie roku szkolnego

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczęliśmy we wtorek 1 września 2020 roku w ograniczonej formie. Uczniowie klas I zaproszono do Świetlicy Środowiskowej, gdzie o godzinie 9.00 spotkali się z panią dyrektor Iwona Gogół, wychowawczyniami p. Barbarą Ćwikłą i p. Haliną Białowąs. Na spotkanie przybył także p. Adam Staszczyk Wójt Gminy Rychtal. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbywało się z zachowaniem najdalej idących środków ostrożności - tylko w salach lekcyjnych, wszyscy uczestnicy byli w maseczkach ochronnych, a czas spotkań z wychowawcami ograniczono do absolutnie niezbędnego minimum.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną z jednym dzieckiem mógł przyjść tylko jeden rodzic, który zobowiązany był zachować środki ochrony: posiadać osłonę ust i nosa oraz zdezynfekować ręce. Uczniowie pozostałych klas wpuszczani byli do szkoły bez rodziców/opiekunów (klasy II - IV boisko przy budynku nr 1, klasy V - VIII boisko przy budynku nr 2). Rozpoczęcie dla nich odbyło się w wyznaczonych salach dydaktycznych i ograniczone zostało do spotkania z wychowawcą. Po zakończeniu spotkań z wychowawcami uczniowie kierowali się pod ich opieką do wyjścia na boisko szkolne i rozeszli się do domów. Dyrekcja zaapelowała w tym dniu o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ w/s bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów. Tradycyjne zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 2 września 2020 roku w trybie stacjonarnym (w budynkach szkoły). 

 

 

Wersja XML