Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu w roku szkolnym 2020/2021

Prezentacja kandydatów na przewodniczącego szkoły

Zgodnie z harmonogramem wyborów samorządowych, w naszej szkoły zostały już wybrane tzw. trójki klasowe w poszczególnych klasach, a do 18 września określony został termin zgłaszania kandydatów na przewodniczącego samorządu uczniowskiego szkoły. Na spotkaniu apelowym 21 września 2020 roku, odbyła się prezentacja kandydatów na to ważne dla społeczności szkolnej stanowisko.

Przypomnijmy zatem, że do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należą m.in.:

- reprezentowanie spraw uczniowskich szkoły.

- ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

- rozstrzyganie sporów między uczniami.

- opracowanie planu pracy rady i jego realizacja.

- dbanie o dobre imię i honor szkoły: kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

- integracja społeczności szkolnej dla osiągania wspólnych celów.

Swoje programy wyborcze przedstawili kandydaci:

- Michał Wolny, kl. IVb

- Kacper Berski, kl. V

- Euzebiusz Musiała, kl. VIa

- Nataniel Świerczyński, kl. VIb

- Aleksandra Marczak, kl. VIIa

- Bianka Wasiak, kl. VIIb

  Do dnia 25 września kandydaci prowadzili kampanie wyborcze, zachęcając społeczność szkolną do oddania głosu na najlepszy ich zdaniem program. Przyglądajmy się temu. Same wybory odbędą się 29 września br., natomiast wybory uzupełniające w razie konieczności, odbędą się  zaledwie dzień później.

Zatem całe środowisko szkolne włącza się w proces wyborczy, poprzez prowadzone dyskusje, wymiany poglądów, dociekanie czy namawianie do realizacji wspólnych celów.

 

 

 

Wersja XML