Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu

W dniu 14 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka
w Rychtalu, odbył się egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 34 uczniów
z klas czwartych i jedna uczennica z klasy piątej. Uczniowie do egzaminu przygotowywali się na zajęciach technicznych, na których omawiane były przepisy ruchu drogowego, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy w wypadku drogowym. Podczas szkolnego spotkania integracyjnego w czasie Dnia Dziecka, młodzi użytkownicy dróg doskonalili jazdę na rowerze. Egzaminatorami w części praktycznej byli policjanci   z komendy w Laskach oraz pani Magdalena Mikołajczyk-Witak, która przeprowadziła część teoretyczną. Za koordynację całego przedsięwzięcia odpowiedzialny był nauczyciel techniki, Piotr Nasiadek.

Z wielką radością należy podkreślić, że mamy kolejnych 35 pełnoprawnych użytkowników dróg, którzy zdali egzamin na kartę rowerową. Gratulujemy i życzymy szerokiej oraz bezpiecznej drogi. Pamiętajcie, to od  was również zależeć będzie bezpieczeństwo na drogach. Miejcie oczy otwarte i stosujcie się do poznanych zasad ruchu drogowego.               
Po ciężkim egzaminie wszyscy uczestnicy otrzymali kiełbaski z grilla zorganizowane przez rodziców oraz truskawki, rzodkiewkę i  kefir.

 


                                                                                                                                                    M. Oscenda – SP Rychtal

 

 

 

Wersja XML