Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

JEDNOGŁOŚNIE UDZIELONO ABSOLUTORIUM

We wtorkowe popołudnie 29 czerwca 2021 roku podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Rychtal Wójt Gminy Adam Staszczyk jednogłośnie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że dochody wykonano w kwocie ponad 23 mln zł.  Co daje wykonanie w wysokości 99,93% planu. Wydatki wykonano w kwocie ponad 20 mln zł i jest to 92,89% planu wydatków minionego roku budżetowego. Budżet za rok 2020 został wykonany nadwyżką w wysokości 2,3 mln zł.

Podczas sesji Wójt zaprezentował także coroczny raport o stanie gminy za ubiegły rok, w którym zwrócił uwagę na najważniejsze aspekty przedmiotowego dokumentu.

Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok i udzielili  absolutorium. Podjęli także jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania. Co w sposób niezwykle optymistyczny motywuje do dalszego działania.

Po otrzymanym absolutorium Wójt podziękował radzie gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu i jednostek podległych oraz wszystkim zaangażowanym w realizację budżetu za współpracę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów przy wspólnej realizacji zamierzeń.

R.A. – UG Rychtal

20210701_205016.jpeg

Wersja XML