Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 roku. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

W środę 14 października 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej glos zabrała pani dyrektor Iwona Gogół, która powitała obecnych i złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej  przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem pani Bożeny Wiercińskiej-Woźniczki i pana Piotra Nasiadka w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły wierszami wyrazili swoje podziękowania i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów, a na zakończenie delegacja Samorządu Uczniowskiego rozdała nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty i karty z życzeniami. Uroczystość uświetnił swoją obecnością także Wójt Gminy Rychtal, pan Adam Staszczyk, który skierował słowa wdzięczności za trudną pracę pedagogiczną, zwłaszcza w czasie trwania pandemii spowodowanej koronawirusem, następnie wręczył wszystkim nauczycielom i pracownikom listy gratulacyjne i kwiaty. Jak co roku Wójt Adam Staszczyk wręczył także Nagrody Gminy Rychtal, mające na celu uhonorowanie pracę i wyróżniające się działania pracowników oświaty w naszej gminie.

Laureatkami tegorocznych nagród z naszej szkoły są:

1) pani Małgorzata Cegielska – nauczycielka języka angielskiego, wychowawczyni klasy IV „b”,

2) pani Barbara Ćwikła – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy I „b”,

 W święto nauczycieli pamiętaliśmy także o zmarłych nauczycielach. Delegacja uczniów z klasy IV „a” wraz z p. Piotrem Nasiadkiem i p. Maciejem Oscendą udała się na cmentarz parafialny w Rychtalu, by uczcić pamięć zmarłych nauczycieli uczących w naszej szkole. Dzieci w nastroju ciszy, spokoju i modlitwy uczciły pamięć zmarłych, ucząc się szacunku dla zmarłych i dla miejsca jakim jest cmentarz, zapalono znicze i złożono skromne stroiki na grobach pedagogów

1) Ludwika Perlitiusa – kierownika szkoły, zm. w 1935 roku,

2) Franciszka Majchrzaka – nauczyciela, zm. w 1995 roku,

3) Mieczysława Cegielskiego – dyrektora gminnego szkół, zm. w 2007 roku,

4) Dobrosławy Małeckiej – nauczycielki, zm. w 2016 roku,

5) Tadeusza Promnego – nauczyciela, zm. w 2017 roku,

Nie zapomniano także o zmarłych proboszczach naszej parafii ks. Alfonsie Szenbornie, zm. w 1978 roku i ks. Wacławie Banaszaku, zm. w 1989 roku oraz o pani Marii Jeziołowskiej, która w latach 80-tych przekazała znaczne środki finansowe na generalny remont budynku szkoły, zm. w 1988 roku.

 

 

 

Wersja XML