Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza rekrutacja do Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu

DOCX1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx

PDF1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

DOCX2. Formularz zgłoszeniowy.docx

PDF2. Formularz zgłoszeniowy.pdf

DOCX3. Oświadczenia uczestnika- przetwarzanie danych osobowych.docx

PDF3. Oświadczenia uczestnika- przetwarzanie danych osobowych.pdf

DOCX4. Wniosek o przyjęcie do żłobka.docx

PDF4. Wniosek o przyjęcie do żłobka.pdf

DOCX5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.docx

PDF5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

DOCX6. Karta kwalifikacyjna.docx

PDF6. Karta kwalifikacyjna.pdf

DOCXOświadczenie o niepełnosprawności.docx

PDFOświadczenie o niepełnosprawności.pdf

DOCXOświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji.docx

PDFOświadczenie opiekuna o pozostawaniu w trudnej sytuacji.pdf

DOCXOświadczenie osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP.docx

PDFOświadczenie osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP.pdf

DOCXOświadczenie osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP.docx

PDFOświadczenie osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP.pdf

DOCXOświadczenie_osoby_samotnie_wychowującej_dziecko.docx

Wersja XML