Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste ślubowanie oraz nadanie statusu urzędnika

W dniu 20 października 2020 roku przed Wójtem Gminy Rychtal Adamem Staszczykiem uroczyste ślubowanie złożyła Pani Katarzyna Zielińska – Podinspektor ds. księgowości, wymiaru opłat i rozliczeń w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rychtal. Niniejsze ślubowanie było zakończeniem służby przygotowawczej do odbycia której skierowano Panią Katarzynę. Ponadto Wójt wręczył ślubującej zaświadczenie o ukończeniu kursu pn. „Służba przygotowawcza urzędników samorządowych” przeprowadzonego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. 

Osoba zatrudniana po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym musi zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej, której celem w myśl przepisów ustawy o pracownikach samorządowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków. Zdany przez Panią Katarzynę egzamin z wynikiem pozytywnym pozwolił na złożenie uroczystego ślubowania przed Wójtem w obecności kierowników referatów, jednostek organizacyjnych oraz nadanie statusu urzędnika.

 

 

 

Wersja XML