Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transport publiczny

Firma Euromatpol prowadzi sprzedaż biletów miesięcznych na trasy według ustalonego rozkładu jazdy zamieszczonego poniżej. Organizatorem w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich jest Powiat Kępiński.

PDFLINIA 305 dla pasażera.pdf

PDFLINIA311 DLA PASAŻERA.pdf

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML