Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku.”

Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych programu ochrony środowiska dla gminy Rychtal oraz strategii rozwoju gminy Rychtal. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2021 r. w urzędzie gminy Rychtal. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie telefoniczne do godziny 10:00 w dniu 30 sierpnia 2021 r.

https://bip.rychtal.pl/1602/3/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-rychtal-na-lata-2021-2024-z-perspektywa-do-2028-roku.html?fbclid=IwAR07ogoTUF3pwMRNya3CQpo9i5KdgQGrOyzCpkcAWNfG0x6iAr9e3RRydZw

Wersja XML