Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - "Usuwanie foli rolniczych innych odpadów z produkcji rolniczej”

W zawiązku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „ Usuwanie foli rolniczych innych odpadów z produkcji rolniczej”, niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych na terenie gminy Rychtal. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do zainteresowanych rolników o składanie ankiet dot. ilości i rodzaju odpadów w terminie do 09.09.2021 r.
Druk ankiety znajduje się na stronie internetowej: www.rychtal.pl

DOCXAnkieta „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 2021.docx

PDFogłoszenie.pdf

Wersja XML