Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informator GZZK

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:
1) Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
2) Przygotowanie propozycji działań  i przedstawianie wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego,
3) Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
4) Opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Stanowisko dyspozytorskie Pogotowia Ratunkowego

Komenda Powiatowa Policji

 Rewir dzielnicowych

Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej - Izba Przyjęć (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 

Wersja XML