Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal

Tytuł projektu

Utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal

Źródło dofinansowania

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (Program MALUCH+)

Kwota dofinansowania

500 000,00 zł

Opis

Przedmiotowe zadanie obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku wymagającą wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (przebudowa oraz rozbudowa obiektu) celem utworzenia pierwszego na terenie Gminy żłobka. Gmina w chwili obecnej nie posiada żadnej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z czym nie posiada miejsc dla najmłodszych. Realizowane prace pozwolą na utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Brak opisu obrazka

Wersja XML