Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Rychtal poprzez utworzenie strefy Street workout

obraz.png

Tytuł projektu

Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Rychtal poprzez utworzenie strefy Street workout

Źródło dofinansowania

PROW na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte (LGD Wrota Wielkopolski)

Kwota dofinansowania

15 000,00

Opis

Operacja pod nazwą "Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej Gminy Rychtal poprzez utworzenie strefy street workout" mająca na celu budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie strefy street workout przyczyni się do rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacji i poprawy estetyki na obszarze działania LGD Wrota Wielkopolski.

Wersja XML