Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Buczek

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Buczek

Źródło dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu PROGRAM PN. ”OGÓLNOPOLSKI PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI UJĘTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH"

Kwota dofinansowania

Pożyczka 818 789,02 zł (umorzenie 409 394,50 zł)

Okres realizacji

2019 - 2020

Opis

W ramach zadania zostały przeprowadzone roboty nawierzchniowe, ziemne i montażowe - budowa kanalizacji sanitarnej tocznej PE fi 100 wraz z przepompownią ścieków P4, przyłącze kanalizacyjne z  budową przykanalików  w miejscowości Mały Buczek.

Brak opisu obrazka

Wersja XML