Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Buczek wraz z robotami odtworzeniowymi”

Tytuł projektu

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki  Buczek wraz z robotami odtworzeniowymi”

Źródło dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu PROGRAM PN. ”OGÓLNOPOLSKI PROGRAM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ POZA GRANICAMI AGLOMERACJI UJĘTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH"

Kwota dofinansowania

Pożyczka 1 918 758,32 (umorzenie 263 742,32 zł)

Okres realizacji

2020-2021

Opis

W ramach zadania projektuje się: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią i budową przyłączy w M. Wielki Buczek.

Brak opisu obrazka

Wersja XML