Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m. w miejscowości Drożki

 

 1. Tytuł projektu:

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Przebudowa drogi gminnej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Drożki nr działki 219 o długości 0,3680 km i szerokości 4 m.

 1. Źródło dofinansowania:

Umowa nr 347/2017 zawarta w dniu 25 lipca 2017 r. i umowa nr 48/2017 zawarta w dniu 3 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rychtal powiat Kępno.       

 1. Kwota dofinansowania:
  1. koszt  zadania     220 814,10 zł

w tym:

a) dotacje   123 959,00 zł (z umowy 48/2017 – 82800,00 zł i umowy 347/2017 - 41159,00 zł).                                                                 

b) środki własne   96 855,10 zł

     4.    Okres realizacji:

            2017 r.

     5.   Opis:

Roboty pomiarowe – 0,3680 km. Roboty ziemne – 674,070 m3.  Ręczne plantowanie gruntu rodzimego – 718 m2. Podbudowa z tłucznia przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm – frakcja tłucznia 0/63 mm – 1537,100 m2. Podbudowa z tłucznia przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm – frakcja tłucznia 0/31,5 mm. 1537,100 m2. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej 1537,100 m2. Kropienie podbudowy tłuczniowej emulsja asfaltową w ilości 0,8 kg/m2. 1537,100 m2. Warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 1481,000 m2. Ułożenie krawężników betonowych 15 x 30 cm. 368,00 mb.

Brak opisu obrazka

Wersja XML