Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m. w miejscowości Dalanów

 1. Tytuł projektu:

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Przebudowa drogi gminnej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Dalanów o dł. 0,480 km. nr działki 273.

 1. Źródło dofinansowania:

Umowa nr 49/2018 zawarta 5 kwietnia 2018 r. i umowa 511/2018 zawarta w dniu 7 sierpnia 2018 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rychtal powiat Kępno.                                

 1. Kwota dofinansowania:

koszt  zadania 285 155,21 zł

w tym:

a) dotacje: 194 600,00 zł (z umowy 49/2018– 108000,00 zł i umowy 511/2018– 86600,00 zł)                                                                         

b) środki własne 90 555,21 zł

      4.   Okres realizacji:

 1. r.

     5. Opis:

Roboty pomiarowe – 0,4800 km. Roboty ziemne – 484,80 m3. Podbudowa – 2068,0 m2. Podbudowa z kruszyw łamanych 0/63mm przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm -2068,00 m2.Podbudowa kruszyw 0/31,5 – 2068,00 m2. Nawierzchnia mineralno-asfaltowa – 5 cm – 1923,88 m2. Roboty wykończeniowe 480,00 m2. Ręczne plantowanie – 960,00 m2. Nawierzchnia poboczy i zjazdów – 960,00 m2.

Brak opisu obrazka

Wersja XML