Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m. Drożki

  1. Tytuł projektu:

Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Przebudowa drogi gminnej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Drożki nr działki  213, 225 i 226/1 o długości 0,510 km i szerokości 4 m.

  1. Źródło dofinansowania:

Umowa nr 44/2019 zawarta w dniu 9 kwietnia 2019 r. i umowa nr 377/2019 zawarta w dniu 26 lipca 2019 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rychtal powiat Kępiński.                                 

  1. Kwota dofinansowania:

koszt  zadania 283 390,63 zł

w tym:

a) dotacje : 212 350,00 zł (z umowy 44/2019 – 114 750,00 i umowy 377/2019 – 97 600,00 zł)                                                                         

b) środki własne: 71 040,63 zł

      4.    Okres realizacji:

 2019 r.

5. Opis:

Roboty pomiarowe – 0,51 km. Roboty ziemne – 682,02 m3. Podbudowa – 2 147,37 m2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm – 2 096,97 m2. Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm – 2 046,57 m2. Nawierzchnia mineralno-asfaltowa – 5 cm – 1 996,17 m2. Roboty wykończeniowe 252,00 m2. Ręczne plantowanie powierzchni na szerokości 0,25 m – 252,00 m2.

Brak opisu obrazka

Wersja XML