Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup sadzonek drzew miododajnych

Tytuł projektu: Zakup sadzonek drzew miododajnych

Miejsce nasadzeń:

Obręb geodezyjny Stogniewice nr działki 53/1 i 184

Obręb geodezyjny Proszów nr działki 265, 259/1, 259/2 i 259/3

Źródło dofinansowania: Umowa nr 291/2018 zawarta w dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rychtal.

Kwota dofinansowania:

całkowity koszt:  17.000,00 zł

środki własne:       1.700,00 zł

dotacje:               15.300,00 zł

Okres realizacji: 2018 r.

Opis: Zakupiono i posadzono 170 szt. drzew miododajnych.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego.jpeg

Wersja XML