Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu otrzymała dofinasowanie NPRCz 2.0

Biblioteka beneficjentem NPRCz 2.0

W dniu 14 października 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu podpisała umowę z Biblioteką Narodową dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

W roku bieżącym w ramach „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” biblioteka otrzyma środki finansowe w wysokości 6000,00 zł, pochodzące z budżetu państwa, zwane dalej „środkami finansowymi Ministra”,  wkład własny instytucji został ustalony na kwotę również 6. 000,00 zł. Termin wykonania zadania w części dot. dofinansowania ustala się od 14 października do 30 listopada br.

Brak opisu obrazka

Wersja XML