Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal

Tytuł projektu

Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy poprzez utworzenie pierwszego żłobka publicznego w Gminie Rychtal

Źródło dofinansowania

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Kwota dofinansowania

896 260,00 zł

Opis

Celem głównym projektu jest utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rychtal oraz finansowanie przez 24 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

plakat-Gmina-Rychtal.jpeg

Wersja XML