Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal

Zakończono zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal w ramach przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal”. Przedsięwzięcie było skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Rychtal i obejmowało realizację zadania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest lub w zakresie transportu i utylizacji zdemontowanych i magazynowanych na terenie Gminy Rychtal materiałów zawierających azbest. W ramach przedsięwzięcia zdemontowano  7,07 Mg materiałów zawierających azbest raz odebrano od mieszkańców 43,29 Mg azbestu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 22 137,30 zł. Przedsięwzięcie pn.„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 17 420,00 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML