Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oficjalne otwarcie drogi gminnej w Skoroszowie oraz nasadzenie drzew miododajnych

Przebudowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy miejscowością Skoroszów, a granicą woj. wielkopolskiego z woj. opolskim dobiegła końca. 

W oficjalnym otwarciu blisko kilometrowego odcinka drogi w ubiegłą sobotę uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski,  przedstawiciele samorządu gminnego: Wójt Gminy Rychtal – Adam Staszczyk, sołtys sołectwa Skoroszów - Aldona Witomska-Liebner oraz dzieci z miejscowości Skoroszów.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 429 776,50 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego które na zrealizowanie zadania przekazało dotację w kwotach 132 750,00 zł oraz 113 500,00 zł.  Środki własne jakie gmina przeznaczyła na niniejszą przebudowę to 183 526, 50 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych przekazał 120 000,00 zł.

Zakres prac przebudowy obejmował: wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni bitumicznej oraz poboczy z kruszywa.

Po przecięciu wstęgi przedstawiciele samorządu gminnego, wraz z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz mieszkańcami Skoroszowa przystąpili do wkopania sadzonek drzew miododajnych wzdłuż nowo powstałej drogi. Zakup 90 sztuk  sadzonek drzew zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Wersja XML