Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Rychtalu

W sobotę 30 października 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Proszowie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rychtalu.

Zjazd został otwarty przez ustępującego prezesa Mariana Mrugałę, który powitał zaproszonych gości, m.in.:

W trakcie trwania obrad przedstawione zostało sprawozdanie, w którym omówiono najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia OSP z ostatnich 5 lat, dokonano również wyboru nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rychtalu, na lata 2021 - 2026, który ukonstytuował się następująco: 

Na Zjeździe wybrana została także Komisja Rewizyjna, w składzie:

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Gminy Rychtal zostali: Jerzy Szymala oraz Tomasz Banaszczyk, natomiast delegatami na Zjazd Powiatowy: Marek Kubiak, Przemysław Banaszczyk oraz Paweł Ziębiński.

Podczas uroczystości, wręczono odznaczenia dla zasłużonych działaczy:

Podczas dyskusji głos zabrali zaproszeni goście, którzy poruszyli kwestie dzisiejszych wyzwań ochotniczych straży pożarnych oraz potrzebę rozwoju, a tym samym sukcesywnego doposażania jednostek.

Nowemu Zarządowi życzymy sukcesów w kierowaniu działalnością gminnych jednostek OSP w nadchodzących latach.

 

 

Wersja XML