Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu informuje, że w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie zakupu obiadów w szkole, zgodnie z  wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 .
Celem Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy pomocy, proszone są o składanie podań  wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskany dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w GOPS w Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, od pn. do pt. w godz. 7:30 do 15:30 . Aby uzyskać wsparcie we wskazanej formie od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. należy złożyć wniosek z kompletem dokumentów w grudniu 2021 r.

Wersja XML