Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywna integracja mieszkańców pomysłem na promocje sołectwa Rychtal w środowisku lokalnym

Gmina Rychtal w ramach IX edycji konkursu „odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw ” otrzymała

od Samorządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w wysokości 5 670,00 zł na realizację

projektu pn.: „Aktywna integracja mieszkańców pomysłem na promocje sołectwa Rychtal

w środowisku lokalnym”. Podpisanie umów dotacyjnych nastąpiło 12 listopada 2021 roku.

Koszt projektu:

Całkowity koszt wyniósł: 8 400,00 zł.

-środki własne: 730,11 zł

- fundusz sołecki: 1 999,89 zł

- dotacja: 5 670,00 zł

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu

„Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

wielkopolska_odnowa_wsi.png

Wersja XML