Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o spisywaniu liczników w za wodę

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Rychtal informuje, że w związku z trwającą pandemią i koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno mieszkańców gminy Rychtal jak i inkasenta dokonywującego odczytów liczników
w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, należy dokonać samodzielnego odczytu wodomierza (spisać TYLKO czarne cyfry) i umieszczenia  informacji  
z odczytem    w widocznym miejscu  DLA  INKASENTA   (np. skrzynka pocztowa),
który na podstawie tej informacji wystawi fakturę za dany pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Natomiast w przypadku braku takiej informacji z odczytem licznika zostanie wystawiona przez inkasenta faktura z PROGNOZĄ POBORU WODY, która zostanie wyrównana  w przyszłym okresie.

Niniejsze informacje z odczytami dla inkasenta należy przygotować w terminach przedstawionych poniżej dla poszczególnych  miejscowości.

W przypadku braku możliwości umieszczenia informacji z odczytem  poboru wody na skrzynce pocztowej prosimy o kontakt z inkasentem  pod          nr telefonu: 570-449-609.

Wersja XML