Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dot. pracy w Urzędzie Gminy Rychtal

KOMUNIKAT

 W związku z zaistniałą sytuacją oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów uprzejmie informujemy o zmianach jakie obowiązują od dnia 24 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy Rychtal ul. Rynek 1.

Obsługa Mieszkańców w miarę możliwości odbywać się będzie tylko na parterze Urzędu, a nie w poszczególnych biurach.

Przemieszczanie się po innych obszarach Urzędu zostaje od tej chwili zabronione z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego (parter).

Urząd będzie otwarty, ale tylko i wyłącznie dla osób, które w inny sposób nie będą mogły załatwić swoich spraw. 

Dyżury pełnić będą nieliczni pracownicy.

Telefony bezpośrednie od godz. 7:30 do godz. 15:30

62 78 16 800 lub 62 78 16 801.

Płatności można uiszczać przelewem internetowym

Załatwianie spraw urzędowych odbędzie się poprzez w miarę możliwości korzystanie z rozwiązań niewymagających osobistej wizyty. Pytania, wątpliwości, informacje na bieżąco można kierować do pracowników drogą mailową na adres:

Numery telefonów do poszczególnych referatów i pracowników znajdą Państwo na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rychtal:

https://bip.rychtal.pl/358/253/referaty-urzedu-gminy-rychtal.html

Licząc na Państwa zrozumienie prosimy o jak najszersze zastosowanie tej drogi kontaktu.

 

Wójt Gminy Rychtal

    /-/ Adam Staszczyk     

PDFKOMUNIKAT_COVID.pdf

Wersja XML