Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wirtualny spacer po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa

Wirtualny spacer po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa 

 

Zapraszamy do wirtualnego spaceru zrealizowanego przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ramach kampanii edukacyjnej pn.: „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

W tym tak trudnym czasie, kiedy obowiązują ograniczenia w związku z pandemią możesz zajrzeć do niemal wszystkich zakątków Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, odwiedzając wirtualnie m.in.:

 • halę sortowni,
 • wagę,
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • magazyn odpadów niebezpiecznych,
 • plac dojrzewania kompostu,
 • reaktory stabilizacji tlenowej,
 • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne: zrekultywowaną kwaterę nr 1 (w fazie poeksploatacyjnej) i obecnie użytkowaną kwaterę nr 2 (w fazie eksploatacyjnej), 
 • budynek administracyjny pełniący także funkcję edukacyjną,
 • ścieżkę edukacyjną,

... i wiele innych obiektów/urządzeń czy maszyn niezbędnych do funkcjonowania instalacji komunalnej jaką jest ZZO Olszowa. 

Podczas spaceru czeka na Ciebie narracja lektora z danymi o Spółce, ciekawe informacje tekstowe oraz krótkie filmy dotyczące oglądanych obiektów, maszyn czy urządzeń znajdujących się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.

Mamy nadzieję, że spacer zachęci Cię do odwiedzin Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa w realu w zorganizowanej wycieczce edukacji ekologicznej!

Serdecznie zapraszamy do wirtualnego zwiedzania:

http://www.zzo-olszowa.pl/images/prezentacja/

Więcej informacji o realizowanych przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. kampaniach edukacyjnych znajdziesz pod poniższymi linkami:

http://www.zzo-olszowa.pl/index.php/kampania-edukacyjna-wfosigw-poznan/upowszechnianie-wiedzy-i-postaw-ekologicznyc

http://www.zzo-olszowa.pl/index.php/kampania-edukacyjna-wfosigw-poznan/ksztaltowanie-swiadomosci-ekologicznej

Dron_01 (1).jpeg

Wersja XML