Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jubileusz Par Małżeńskich 2020

Trwająca pandemia koronawirusa uniemożliwiła w tym roku zorganizowanie tradycyjnej uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.  W związku z tym w dniach 5 i 6 listopada 2020 roku Wójt Gminy Rychtal Adam Staszczyk wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Eweliną Wodnik-Słupianek, odwiedzili tegorocznych Jubilatów z terenu naszej gminy, obchodzących 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, czyli Złote Gody w ich domach.

Wójt Gminy Rychtal w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie następującym parom:

1. Teresa i Zygmunt Domagała

2. Maria i Jan Furmańscy

3. Alaksandra i Jan Górnik

4. Danuta i Alfons Klimańscy

5. Teresa i Sławian Lemierz

6. Jadwiga i Edmund Nolbert

7. Jadwiga i Jan Nolbert

8. Alina i Tadeusz Podgórscy

9. Czesława i Lech Stodolscy

Wszystkie świętujące pary otrzymały także okolicznościowy upominek i dyplom z gratulacjami i życzeniami wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalszą wspólną drogę życia.

Gratulacje i życzenia zostały przesłane również drogą pocztową do Jubilatów obchodzących w tym roku rocznicę 55-lecia i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Opracowała: Agnieszka Sobczyk

 

 

Wersja XML