Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok. 1,65 km.

Dnia 16 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Rychtal Wójt Gminy Rychtal Adam Staszczyk podpisał z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „LARIX” Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Kajetana Sowę umowę na realizację przedsięwzięcia pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok. 1,65 km. Inwestycja zrealizowana zostanie w okresie 2 lat. Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 8.769.900,00 zł.

Przedmiotowe przedsięwzięcie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uzyskane dofinansowanie to kwota 7.790.000 zł.

gmina_rychtal.jpeg

łąd.png

Wersja XML