Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja pomieszczeń szatniowych na szatnie dla gospodarzy, sędziów i trenerów.

Tytuł projektu:

Modernizacja pomieszczeń szatniowych na szatnie dla gospodarzy, sędziów i trenerów.

Źródło dofinansowania:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Kwota dofinansowania:

90 550,00 zł

Okres realizacji:

01.04.2022 r. – 31.10.2022 r.

Opis projektu:

Planowana do przeprowadzenia w ramach niniejszego zadania modernizacja pomieszczeń szatniowych na terenie hali sportowej w Rychtalu obejmuje dwa pomieszczenia szatniowe wraz z towarzyszącymi im węzłami sanitarnymi. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wyburzenie istniejących ścianek działowych oraz demontaż istniejących drzwi i okien, a w ich miejsce wybudowanie nowych ścianek działowych wraz z przystosowaniem nowopowstałych pomieszczeń do nowych potrzeb. Planuje się wydzielić większe pomieszczenia szatni dla gospodarzy, sędziów i trenerów wraz z zapleczem sanitarnym, toaletami i natryskami. Obie szatnie wyposażone zostaną w szafki sportowe

Brak opisu obrazka

Wersja XML