Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja i doposażenie Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu.

Tytuł projektu:

Modernizacja i doposażenie Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rychtalu.

Źródło dofinansowania:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Kwota dofinansowania:

60 000,00 zł

Okres realizacji:

01.04.2022 r. – 31.10.2022 r.

Opis projektu:

W ramach zadania planowana jest wymiana podłogi w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, zakup i montaż rzutnika multimedialnego, zakup i montaż paneli akustycznych oraz zakup skrzyni do przechowywania wyposażenia.

Obraz2.png

 

 

Wersja XML