Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal w 2022 roku.

Tytuł projektu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal w 2022 roku.

Źródło dofinansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Kwota dofinansowania:

24 500,00 zł

Opis:

W ramach zadania planowane są prace związane z demontażem, transportem oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rychtal.

Obraz1.png

Wersja XML