Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu

Tytuł projektu:

Utworzenie centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu 

Źródło dofinansowania:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Kwota dofinansowania:

800 000,00 zł

Opis:

Inwestycja polega na budowie nowego obiektu oświatowego, w którym mieścić się będzie Szkoła Podstawowa im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu. Budynek będzie zapewniał miejsce do nauki i rozwoju dla uczniów klas IV- VIII z terenu gminy Rychtal. W ramach zadania wykonano pierwszy etap inwestycji w  kwocie 680 000,00 zł. Pozostałe środki otrzymane z dofinansowania w wysokości 120 000,00 zł przekazano na sfinansowanie zadania polegającego na budowie (przebudowie) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m i  długości 860 m w miejscowości Skoroszów.

tablica nr 3.png

tablica nr 4.png

Wersja XML