Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie terminu składania wniosków o usuwanie wyrobów zawierających azbest!

Azbest1.png

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rychtal informuje o możliwości składania wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Do składania wniosków uprawnieni są właściciele nieruchomości z terenu Gminy Rychtal na terenie których znajdują się wyroby zawierające azbest i którzy figurują w Bazie Azbestowej. Regulamin realizacji zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal” w roku 2022 roku oraz formularz wniosku wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Rychtal bip.rychtal.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy Rychtal.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Rychtal do dnia 31 maja 2022 r.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny pod adresem: https://bip.rychtal.pl/2467/478/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest.html

 

Wójt Gminy Rychtal

/-/ Adam Staszczyk

Wersja XML