Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Informujemy, iż Gmina Rychtal, otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego środki na realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł II) finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6696,64 zł.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), lub wezwać służby ratunkowe.

Udział mieszkańców Gminy Rychtal w programie jest bezpłatny.

Planowany termin rozpoczęcia to czerwiec 2022 roku.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do 25 maja 2022 r. pod numerem telefonu 62 781 68 02 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychtalu.

GOPS w Rychtalu będzie kwalifikował do udziału w programie uwzględniając w pierwszej kolejności sytuacje życiową oraz zdrowotną.

 

Wersja XML